Uyeza - vårkonsert 2012

Vårkonsert på Steinerskolen i Bærum, 2012