Ett årsverk 10 desember 2016 - vi synger i Stabekk kino

Velkommen!